meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> قوانین و مقررات -موسسه رها

قوانین و مقررات

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

قوانین و مقررات

1- تمامی کالا مجوزهای لازم در خصوص فعالیت های مربوطه را دارا می باشند

2- تمام کالا ها دارای گارانتی بازگشت و تعویض می باشند

3- تمامی کالاها دارای گارانتی 24 ماهه شرکت من می باشند

قوانین و مقررات