رها باکس

یکی از راه کارهای دیگر اسکان فوری همراهان بیمار، توسعه همراه سراهایی است که درون بیمارستان ساماندهی شده است. از میان این راه کارها با توجه به وجود فضا های ایمن یا کریدورهای بلا استفاده درون بیمارستان ها در فضاهای باز یا بسته، با ساختاری مدولار، این فضاها را ساماندهی کرده و به فضایی بهینه تر تبدیل کند تا اقامتی کوتاه مدت را برای همراهان بیمار فراهم کرده و در عین حال به این مهم تاکید کند که همراهان در عین اسکان و رفاه نسبی، در کمترین فاصله از بیمار و عزیزانشان باشند .

انتخاب فضاهایی داخل هر بیمارستان و تقسیم آن به قطعات کوچکتر و خصوصی تر بعنوان فضای خواب همراه بیماران، در اینجا می توان از سیستم الکتریکی و تاسیساتی ساختمان نیز بیمارستان بهره برد.

برای مشاهده جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.

پخش ویدیو

  • رها باکس
  • رها باکس
  • رها باکس
  • رها باکس
  • رها باکس
  • رها باکس
  • رها باکس