همراه سرای بیمارستان میلاد

بیمارستان میلاد تهران

توضیحات:

بیمارستان میلاد یک بیمارستان بزرگ و هزارتختخوابی در غرب تهران در حاشیه شریانهای اصلی شهر و لندمارکهای مهم شهر مانند برج میالد و دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار دارد؛ با توجه به امکانات مطلوب و کادر متخصص بیمارستان بسیار مورد توجه است. با توجه به توده و فضا و نوع شکلگیری ساختمان بیمارستان و با همکاری شهرداری منطقه و بررسی نیازهای منطقه و بیمارستان، زمینی در کنار بیمارستان برای همراهسرا در نظر گرفته شد. بر اساس مطالعات انجام گرفته و اطالعات مددکاری بیمارستان، طراحی همراهسرایی دارای 110-120 تخت در دستور کار طراحی قرار گرفت. از طرف دیگر، توجه به مخاطبان پروژه و تأمین فضایی به عنوان غذاخوری و رفع سایر کمبودهای محیط درمانی امری اجتنابناپذیر شد که مساحت مورد نیاز برای ساخت چنین فضایی را افزایش داد و زمینی به مساحت حدود550 مترمربع در ضلع شرقی بیمارستان با همکاری دفتر فنی بیمارستان و مسئولین شهرداری منطقه انتخاب گردید.

برای مشاهده جزئیات بیشتر لطفا کلیک کنید.

  • همراه سرای بیمارستان میلاد
  • همراه سرای بیمارستان میلاد
  • همراه سرای بیمارستان میلاد
  • همراه سرای بیمارستان میلاد