پروژه بیمارستان آیت الله طالقانی ایلام

همراهسرای ایلام

توضیحات:

- بیمارستان تخصصی زنان و زایمان: نیاز به فضایی برای همراهان مادرانی که نیاز به طول دوره درمان در بیمارستان را دارند

- تعداد زیاد همراهان به علت مسائل فرهنگی منطقه

- مراجعه زیاد افراد در هنگام اربعین

- خدمات‌رسانی به دو بیمارستان امام خمینی در فاصله تقریبی 3 کیلومتری و بیمارستان مصطفی خمینی در فاصله تقریبی دو کیلومتری.

برای مشاهده جزئیات بیشتر لطفا کلیک کنید.

  • پروژه بیمارستان آیت الله طالقانی ایلام
  • پروژه بیمارستان آیت الله طالقانی ایلام