درباره ما

تمرکز مراکز درمانی و بیمارستانی پیشرفته و فوق تخصصی در تهران و چند کلانشهر، باعث شده که کشور روزانه شاهد مسافرت خانواده هایی باشد که مجبورند به خاطر بیماری و سیر درمان عزیزانشان، با شرایط خاص روحی روانی ترک دیار نمایند و با دغدغه ها و مشقات فراوان در شهری غریب شب را سحر کنند. ازآنجاکه قانون همه امکانات درمانی را برای بیماران تعریف کرده،  توجه به همراهان بیماران که جزوی از زنجیره سلامت می باشد، حلقه مفقوده این زنجیره شده است. موسسه خیریه رها بر آن است تا با ساختاری منسجم و با استفاده از شبکه مجازی که بر سرعت، دقت، تسهیل و همچنین حفظ کرامت انسانی تاکید دارد، میزبان میهمانان بزرگواری باشد که با سنگینی غم رنجوری عزیزان، دل نگران روند درمانی بیمارانشان هستند. لذا این موسسه با طراحی سامانه همراه سرای آنلاین  raha-charity.org  ارتباطی منطقی و مستقیم بین مراکز درمانی و مراکز اقامتی و همراه سراها ایجاد کرده است تا مامنی برای همراهان بیماران فراهم نماید که خدای بزرگ در آیه 11 سوره حدید چه نیکو فرمود:. «هر کس به خدا قرض نیکو دهد، خدا چندین برابر به او بدهد و او را پاداشی با لطف و کرامت باشد» برای مشاهده جزئیات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

دانلود کلیپ

 

  • درباره ما